ODBORNÝ GARANT

Ak máte záujem o INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE, navštívte náš web WWW.DIVINO.SK

ODBORNÝ GARANT

OBSAH AKTUÁLNEHO ROČNÍKA PR ACADEMY PRÁVE PRIPRAVUJEME…

“Veľkou prednosťou PR Academy sú skúsení prednášajúci priamo z praxe, ktorí na svojich projektoch dokážu „v kocke“ zhrnúť nové trendy a best practices. Je ideálnym vzdelávacím podujatím aj pre kolegov z regiónov, ktorí sa chcú rozvíjať v tejto špecifickej oblasti.

Mgr. Ružena Maťašeje
Hovorkyňa, PR manažérka, FNsP F. D. Roosevelta

“Toto podujatie šikovne spája aktuálne témy s ľuďmi, ktorí nimi žijú. Krásne je, že vždy je predmetom komunikácia.“

Tomáš Kráľ
Vedúci komunikácie, Svet zdravia/Procare

PARTNERI