ODBORNÝ GARANT

Ako úspešne komunikovať na zamestnanca, klienta
či biznis partnera? PR ACADEMY je aj o týchto témach:

ONLINE, SOCIÁLNE SIETE

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA

MEDIÁLNE TRÉNINGY

INFLUENCER MARKETING

CSR A EMPLOYEE BRANDING

…a ďalšie nástroje,  ktorými vzbudíte vášeň,
aby ste podporili lojalitu.

“Veľkou prednosťou PR Academy sú skúsení prednášajúci priamo z praxe, ktorí na svojich projektoch dokážu „v kocke“ zhrnúť nové trendy a best practices. Je ideálnym vzdelávacím podujatím aj pre kolegov z regiónov, ktorí sa chcú rozvíjať v tejto špecifickej oblasti.

Mgr. Ružena Maťašeje
Hovorkyňa, PR manažérka, FNsP F. D. Roosevelta

“Toto podujatie šikovne spája aktuálne témy s ľuďmi, ktorí nimi žijú. Krásne je, že vždy je predmetom komunikácia.“

Tomáš Kráľ
Vedúci komunikácie, Svet zdravia/Procare

“PR Academy mi ukázalo úplne nové pohľady na riešenie marketingovej komunikácie. Rada totiž počúvam úspešných ľudí a biznis príbehy so srdcom. A presne to sa PR Academy darí.“

Michaela Špánková
PR a marketing manažér, Exeltis Slovensko

“Dobré rady nad zlato, face to face networking nad online, efektívny home office nad office, jednoducho monitoring s best PRactices… PRídeš?“

Milan Stupka
Corporate Communication Manager, BMW Slovensko

PARTNERI